HomeCulturaRugăciunea Domnească o rugăciune centrală în creștinism unică şi neegalată până în...

Rugăciunea Domnească o rugăciune centrală în creștinism unică şi neegalată până în ziua de astăzi

TATĂL NOSTRU „Rugăciunea Domnească“ – o rugăciune centrală în creștinism – unică şi neegalată până în ziua de astăzi

 

Prima versiune tipărită în limba română[1] a rugăciunii „TATĂL NOSTRU” este înserată în „Tetraevanghelul de la Sibiu“ – cea mai veche tipăritură în limba română păstrată până în zilele noastre [2] – tipărit între 1551-1553 (odată cu primele texte românești) la tipografia reformaților din Sibiu. Lucrarea a fost realizată de Filip Maler (Filip Moldoveanul), un sas luteran, fost interpret de română pentru Sfatul de la Sibiu.

Este o ediţie bilingvă a Evangheliilor, slavo-română (un Tetraevanghel destinat mediului ortodox românesc). Textul cuprindea cele patru Evanghelii, puse pe două coloane, faţă în faţă: versiunea slavonă (textul „oficial” al Bisericii la vremea aceea) şi traducerea ei românească (cu litere chirilice). Traducerea (destul de bună) avea la bază un text românesc mai vechi, revizuit de editorul sibian după Biblia lui Luther.

Iată cum sună primul „Tatăl nostru” în Tetraevanghel: „Tată nostru cine eşti în cer, svinţiască-se numele tău şă se vie împaraţia ta şă se fie voia ta cum în cer aşa şă pre pomănt. Pita nostra saţiosa dă-ne astădz şă ne iartă noo datoriele nostre cum iartăm şă noi datornicilor noştri. Şă nu ne du în ispita, însa izbaveaşte-ne de reu. Că a ta iaste împaraţia şă putere şă slava în vecie, amin”. 
Deşi este opera de căpătâi a Limbii Române, „Tetraevanghelul” a avut o soartă ingrată, cartea abia dacă este cunoscută câtorva specialişti. Din prima carte românească se mai păstrează un singur exemplar, incomplet (doar Evanghelia după Matei), aflat într-un depozit al Bibliotecii din Sankt Petersburg. 

Rugăciunea „Tatăl nostru“, făcută de Isus Cristos în timpul Predicii de pe Munte, apare în BIBLIE – Matei, capitolul 6, versetele de la 9 la 13 [3]. De ce a fost consemnată în Biblie această rugăciune? Isus ne-a dat un model ca să ne arate ce fel de rugăciuni îi plac lui Dumnezeu. Totodată, ea cuprinde răspunsuri la câteva întrebări fundamentale.

 
Apostolii i-au cerut lui Iisus să-i învețe cum să se roage, iar această rugăciune a fost răspunsul lui Iisus pentru ei. Domnul nostru i-a învăţat pe ucenicii Săi această rugăciune ca model de rugăciune obişnuită. În Matei 6:9-13 ea este dată ca parte integrantă din Predica de pe Munte (versiunea cea mai răspândită a rugăciunii). Dar în Luca 11:2-4 este dată de Domnul nostru în împrejurări diferite. Întrucât El a intenţionat ca această rugăciune să fie un model pentru toţi ucenicii Săi din toate vremurile, este probabil că El a repetat-o în diferite ocazii.

În Matei 6:9-13 El o dă ca un exemplu care este în armonie cu toate cerinţele pe care le-a stabilit El ca fiind esenţiale pentru o adevărată rugăciune: „Iată dar cum trebuie să vă rugaţi”, a spus El (v.9). Astfel, El a continuat să-i înveţe pe ucenicii Săi cum să se roage.

În Luca 11:2-4 rugăciunea este dată într-o formă mai scurtă decât în Matei 6:9-13, după cum urmează: „Tată, sfinţească-Se numele Tău. Vie Împărăţia Ta. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită”.

Există în Evanghelie două versiuni ale rugăciunii “Tatăl nostru”, cea de la Luca (11, 2-4) si cea de la Matei (6, 9-13). Varianta după Matei, mai lungă si deja liturgică, a fost adoptată încă din primele veacuri ale Bisericii.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Similare

- Advertisment -